Kato Pusako Untuk Rang Mudo di Minang Kabau

Kato-Kato Pusako 
Untuk Anak-anak Minang Kabau
Bekal untuk pai Marantau


Berikut adalah kata-kata pusaka minang, dapat dijadikan sebagai pedoman anak-anak minang untuk pergi merantau.


Tau Di Rantiang Ka Mancucuak
Tau Di Dahan Ka Mahimpok


Ingek Sabalun Kanai, Kana Sabalun Habih

Gabak Di Hulu Tando Ka Hujan
Cewa Di Langik Tando Ka Paneh


Ko Lamak Jan di Lulua, Ko Paik  Jan Diluahkan, Baok Bapikia Malah Daulu

Bajalan Injek injekan langkah
Bakato Paliharo Langkah
Hiduik Jan Bak Pucuak Aru
Maikuik Kama Kareh Angin
Iyokan nan di Urang
Laluan nan di Awak


Budi Jan Tajua, Paham Jan Tagadai, Ko Kayo Kayo dek Budi, Ko Mulia Mulia dek BahasoNak luruih rantangkan tali
Nak tinggi tingkekkan budi
Nak aluih babaso basi
Nak elok lapangkan hati
Nak mulie tapek'i janji
Nak taguah paham dikunci
Nak kayo kuaik mancari
Nak tuah batabua budi
Nak namo tinggakan jaso
Nak pandai rajin baraja

Sayang jo anak di lacuik,  Sayang jo kampuang ditinggakan,  Ujan ameh dinagari urang,  Ujan batu dinagari awak,  Kampuang nan jauah dibantu juo

Ka ilia jalan ka Padang
Ka mudiak jalan ka Ulak-an
Kok musuah indak dihadang
Kok basuo pantang di-ilakkan
Kalau ndak basuo dijalannyo
Namuah bapua pua dagiang
Namuah bakacau kacau darah
Tando sabana laki-laki

Adaik rang mudo manangguang rindu,  Adaik rang tuo manangguang ragam,  Kok condong jan kamari rabah,  Luruih tantang barih adaik

Tunjuak luruih kalingkiang bakaik
Guntianglah baju nak rang Guguak
Dijaik jan disudahkan
Bao ka kincia malah dahulu
Kok manih jan diraguak
Kok paik jan diluahkan
Bao bapikia malah dahulu


Meme Minang Terbaru


Meme Minang Sajak ado kato Kepo

Meme Minang Kocak

Load comments

0 Comments